Hello There!

Wednesday, August 15, 2012

Mahukannya yang sebenar

Mana letak dirinya,
ada yang ubah,
sedarkan,
sedarkan.

Mahukannya yang sebenar.

No comments:

Post a Comment