Hello There!

Friday, May 20, 2011

Lat ta li lat tali tam plong!


lat ta li lat tali tam plong,
lat ta li lat tali tam plong.
Minda manusia berbadan kecil,
ia hanya dipenuhi,
lat ta li lat tali tam plong,
lat ta li lat tali tam plong.
Larian kesana kemari,
seperti mengejar tempat pertama,
apabila hendak disentuh,
hanya menyeru perkataan hikmat.
cop!

No comments:

Post a Comment