Hello There!

Wednesday, January 26, 2011

Human fly

Banyak yang hinggap di tempat-tempat yang najis. Mereka sukakan nya. Dibisingi oleh mulut-mulut yang halus dan nyaring. Mereka bukan penghisap darah tetapi menghinggap untuk menjadi batu api dan memberi virus pada semua.

Akan tetapi kita boleh membunuhnya, tetapi ia pantas bertindak jika disedari. Aku tidak takut akan mereka. Mereka adalah golongan yang hina, dicaci dan bernajis. Tindakan mereka kejam sampaikan manusia tidak berdosa dilaga-lagakan. Mereka hanya tahu berterbangan untuk mencurah virus minda.

Berlaku baik pada sesama bersama, akan menjadi bersama sesama.

1 comment: