Hello There!

Thursday, September 17, 2015

Kita boleh hidup bersama

Sebaik baik manusia dia tahu apa yang patut kita lakukan antara sesama manusia tidak kira warna kulit, berlainan bangsa, berlainan agama. Hanya yang kolot mahukan mereka sendiri sendangkan tuhan mencipta semuanya.

Dengan ukelele yang off tune, aku fikir sejenak. Aku bukan yang memilih untuk dilahirkan,begini dengan bangsa begini, dengan warna kulit begini, dengan berbahasa begini.

Tuhan yang menjadikan kita berlainan. Bersama kita berkongsi.

1 comment: