Hello There!

Saturday, February 18, 2012

Innalillah hiwa inna ilai hiroji’un

Al-fatihah kepada nenek ku. Semoga nenek ku di tempatkan orang-orang yang beriman.Amin.

Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang prilaku manusia pada umumnya terhadap kematian dalam ayat berikut:

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan"

Katakanlah : " Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Semoga kita yang masih hidup ini akan ingat dengan kematian yang mendatang.

6 comments: