Hello There!

Wednesday, September 21, 2011

Tuhan kepada garisan

Melacurkan diri pada satu garisan yang boleh kita perintah. L kod untuk memerintah. 
Kod mewarnai dunia nya.
Boleh menghacurkan segala garisan yang dicipta.
Akan membentuk segala rupa.
Tuhan kepada garisan.
Panjang pendek aku mencipta,
bulat petak dengan ikutan setia,
itulah alam yang sedang aku cipta.

No comments:

Post a Comment