Hello There!

Tuesday, November 30, 2010

Thinking of idea


Sedang menjalankan otak-otak ku yang kosong dan berhabuk untuk memikirkan design.
Didalam tiga rasa menjadi satu.
Dan mempunyai rintangan yang dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
Menggabungkan kesemuanya untuk menjadi konsep yang kuat.
"Symbiotic fusion"

Archimagination + ArchithingkingNo comments:

Post a Comment